Rådgiving og bistand

Vi er opptatt av å gi råd og veiledning til deg og din bedrift etter beste evne. I den daglige driften kan det dukke opp spørsmål eller problemstillinger det kan være greit å få bistand med å løse.

Vi hjelper deg gjerne, og er tilgjengelige for våre klienter som ønsker rådgivning. Vi ønsker at du, som vår klient, skal kunne treffe beslutninger på best mulig grunnlag slik at du kan drifte dine forretninger på best mulig måte.

Vi kan bistå med veiledning blant annet tilknyttet

  • Bedriftsetablering
  • Regnskapsvurderinger
  • Investeringer
  • Budsjett
  • Likviditet
  • Skatt
  • Lån
  • Fusjon
  • Effektiv drift

Andre tjenester