Regnskapsføring

Vi er din regnskapsavdeling!

Vi tar oss av regnskapet ditt, fra A til Å. Fra bokføring av bilag, avstemming og innrapportering til myndighetene. Du mottar rapporter med kommentarer og nøkkeltall så ofte du ønsker.  Kanskje vil du gjøre noe selv, eller sette bort alt? Vi har moderne løsninger for begge deler.

  • Elektronisk bilagsflyt
  • Betalingstjenester som støtter alle banker
  • Avdeling- og prosjektregnskap
  • Budsjett

Andre tjenester